Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı

Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik- Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir. Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir

İhracat ve iç talepteki canlanmaya bağlı olarak üretimini hızla artıran sektörde, başta dayanıklı tüketim mallarında elektronik cihaz ve beyaz eşya olmak üzere, kablolar, bağlantı parçalı iletkenler, elektrik dağıtım ve kontrol panoları gibi ürünlerde, kurulu kapasite ve kapasite kullanım oranları sürekli artmaktadır. Türk elektrik-elektronik sanayi, yakın bir gelecekte Avrupa pazarını da aşarak, kaliteli Türk ürünlerini, başta Amerika olmak üzere tüm dünya pazarlarında tüketicinin hizmetine sunabilecek yetenek, deneyim, girişkenlik ve azme sahiptir. Küresel pazarda lider olabilmek, ancak gelişmiş bir elektrik-elektronik sanayi ile mümkündür.

BU ALANDAKİ BÖLÜMLER
Asansör Sistemleri,
Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı,
Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi,
Elektronik ve Haberleşme,
Endüstriyel Bakım Onarım,
Savunma Elektronik Sistemleri

Asansör Sistemleri

• Elektrik makinelerinin kumanda devrelerini kurar,
• Elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre
kanunları deneylerini yapar,
• Bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme,
simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizer,
• Asansör montajı yapma, asansörün bakımını ve onarımını yapar,
• Bilgisayarlı çizim işlemlerini, aydınlatma tasarım işlemlerini ve
bilgisayarlı asansör tasarımlarını yapar.

Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı

• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre elektrik tesisatlarını, elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları
deneylerini yapar,
• Bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme,
simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizer,
• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak
elektrik tesisatı kuvvet ve kumanda panolarını hazırlar,
• Bilgisayarlı çizim programında İç Tesisat Yönetmeliği’nden ve üretici
firmaların katalog bilgilerinden faydalanarak elektrik tesisat projelerini
ve kontrol panolarını hazırlar.

Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Dalında;
• Elektrikli küçük ev aletleri cihazlarının bakımlarını, onarımlarını ve
elektrik kumanda devrelerini, elektrik-elektronik devre hesaplamaları
ve temel elektrik devre kanunları deneylerini yapar,
• Bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme,
simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizer,
• Tesisatlı ev cihazlarının montajını, bakımlarını ve onarımlarını yapar,
• Soğutucuların ve klima cihazlarının montajını, bakımlarını ve
onarımlarını yapar.

Elektronik ve Haberleşme Dalında;
• Elektronik devreleri, elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve
temel elektrik devre kanunları deneylerini yapar,
• Bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme,
simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizer,
• Mikro denetleyici ve güvenlik devrelerini yapar ve kodlar,
• Görüntü cihazlarının kurulumunu, bakımlarını ve onarımlarını yapar,
• Haberleşme tesisatı devrelerini yapar.

Endüstriyel Bakım Onarım Dalında;
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre elektrik
makineleri ile ilgili kumanda devreleri, hidrolik-pnömatik devreleri
ve endüstriyel elektrik sistemleri kurar,
• Elektrik-elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre
kanunları deneylerini yapar,
• Bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme,
simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizer,
• PLC ve otomasyon uygulamalarını ve endüstriyel elektronik
devrelerini yapar,
• Mikro denetleyici devreleri yapar ve kodlar.

Savunma Elektronik Sistemleri Dalında;
• Analog, dijital elektronik devrelerini, elektrik-elektronik devre
hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunları deneylerini yapar,
• Bilgisayarlı simülasyon yazılımlarında elektronik devreleri çizme,
simülasyonlarını yapma ve baskı devrelerini çizer,
• Kablaj, elektronik kart montajı ve elektromekanik montaj yapar,
• Mikro denetleyici ile programlama ve test uygulamaları yapar.

ALANDAN MEZUN OLANLAR
Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanır.

Bu becerilerle mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi ile birlikte seçmeli meslek dersleri ile ulaşabileceği ilgili mesleklere
ait sertifika verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan öğrenme birimini, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI
• Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
• Elektrik
• Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve
Dağıtımı
• Elektrikli Cihaz Teknolojisi
• Elektromekanik Taşıyıcılar
• Elektronik Haberleşme Teknolojisi
• Elektronik Teknolojisi
• Enerji Tesisleri İşletmeciliği
• Grafik Tasarımı
• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
• Mekatronik
• Mobil Teknolojileri
• Nükleer Teknoloji ve Radyasyon
Güvenliği
• Otomotiv Teknolojisi
• Radyo ve Televizyon Teknolojisi
• Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Teknolojisi
• Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
• Uçak Teknolojisi

LİSANS PROGRAMLARI

• Adli Bilişim Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
• Enerji Sistemleri Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği

(MÜHENDİSLİK ve TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ)